Anna Avellan on laillistettu psykologi (v. 2011). Anna Avelllan toimii psykiatrian tutkijana, jossa hän tutkii ja arvioi aikuisten vakavia mielenterveyden häiriöitä. Hän on toiminut usean vuoden ajan sairaalapsykologina ja toimii osa-aikaisena tuntiopettajana psykologian laitoksella edelleen.

Erityisosaamisalueena Anna Avellanilla on aikuisten psyykkisen häiriöiden arviot ja neurokognitiiviset tutkimukset. Vuodesta 2016 Anna Avellan on ollut lääketieteen jatko-opiskelijana.

Anna Avellanilla on mm. seuraavat lisäkoulutukset: Rorschach Exner , persoonallisuuden arviointi-koulutus (v.2011), motivoiva haastattelu koulutus (v.2011)sekä kognitiivisten menetelmien lisäkoulutus hoidon tukena. Tutkimukset onnistuvat myös ruotsin kielellä.