Essi Airio on valmistunut toimintaterapeutiksi (AMK) v. 2011 Turusta. Hän on erikoistunut aistitiedon käsittelyn haasteisiin ja perheiden kanssa työskentelyyn. M-Fun menetelmä koulutus v. 2014, Kognitiiviset menetelmät lasten ja nuorten toimintaterapiassa v. 2015, Psykologian perusopinnot v. 2016, Sensorisen integraation teoria ja terapia v. 2017 ja Sensory issues in feeding -koulutus v. 2017.

Essillä on työkokemusta lasten ja nuorten toimintaterapiajaksoista sekä toimintaterapia-arvioinneista, perheen kanssa tehtävästä työskentelystä sekä perhepalveluiden kehittämisestä. Lisäksi Essi osallistuu parhaillaan kehitettävän aistitiedon käsittelyn uuden arvioinnin EASI:n (Evaluation in Ayers Sensory Integration) kansainväliseen tiedonkeruuseen. Essi tekee mielellään toimintaterapia-arviointeja ja jaksoja lapsille koko perheen ja arkiympäristön huomioiden. Toimintaterapia-arvio sisältää aistitiedon käsittelyn kartoittamista, karkea-, hieno- ja visuomotoriikan arvioinnin sekä leikin arviointia.