Iina on valmistunut Sosionomi AMK tutkintoon 2019. Hän on toiminut palveluohjaajana pitkäaikaisasunnomien, sekä ohjaajana mielenterveyskuntoutujien ja ja lastensuojelun EHO-yksikössä lasten ja nuorten kanssa. Lisäksi Iinalla on kokemusta kehitysvammaisten autististen nuorten ja aikusiten ohjauksesta.

Iina on kiinnostunut yksilötyöstä, perhetyöstä ja perhekuntoutuksen töistä.

Iina on ajankohtaisesti ratkaisukeskeisessä lyhytterapiakoulutuksessa (valmistuminen 2023).