Mervi Salonen on koulutukseltaan sosionomi YAMK, sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen (2016). Hän on ART (Aggression Replacement Training) -ohjaaja (2014) ja suorittanutLapset puheeksi -koulutuksen (2012) sekä Terapeuttinen työskentely asiakkaan kotona -koulutuksen (2012).

Hän on työskennellyt pitkään peruskoulussa, sekä yleisopetuksen että erityisopetuksen parissa, nykyisin koulukuraattorina. Hänellä on työkokemusta lastensuojelusta, aikuispsykiatrialtasekä työstä pitkäaikaistyöttömien parissa. Hän on osallistunut palveluiden suunnitteluun, kehittämistyöhön ja käytännön toteuttamiseen.

Mervin osaamista on oppilas- ja opiskelijahuoltotyö. Hän on kiinnostunut työskentelystä kouluakäymättömien ja vain vähän kouluun kiinnittyneiden oppivelvollisuusikäisten kanssa, yhdessäselvittämään syitä poissaoloihin sekä löytämään toimia, joiden avulla koulunkäyntiä voidaan tukea sekä koulussa että kotona. Hän pitää tärkeänä lasten, nuorten ja heidän perheidensä sekä läheisverkostojen oman osallisuuden tukemista ja toimijuuden vahvistamista omassa elämässään. Hän tekee mielellään konsultoivaa työtä ammattilaisten kanssa.