Mirva Maine on koulutukseltaan sosionomi (ylempi AMK vm 2008) ja
erityistason voimavarakeskeinen perhepsykoterapeutti (vm 2014) ja
työnohjaaja (v.2016).

Mirva Maineella on pitkä työkokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa
päivähoidossa ja lastensuojelussa. Hän on ollut mukana laaja-alaisesti
kehittämässä lastensuojelun perhetyötä, sekä toiminut kouluttajana
Dialogisen verkostotyön sekä Lapset puheeksi-menetelmissä.

Mirva Maineella on mm. seuraavat lisäkoulutukset: erityispedagogiikan
erikoistumisopinnot (2004), huoli puheeksi kouluttajakoulutus (2005),
dialogisen verkostotyön kouluttaja ja vetäjä-koulutus (2005),
lastensuojelutarpeen selvitys ja prosessikoulutus (2008), valokuvan
käyttö traumaattisen hoidon tukena (2009),
MIM-vuorovaikutusarviointi-koulutus (2010), Lapset puheeksi-kouluttaja
koulutus (2013), Perhearviointikoulutus (2014).

Mirva Maine tarjoaa erityisesti työpanostaan lastensuojelun
perhetyönprosessien tueksi, työnohjausta ja koulutusta omalta
osaamisalueeltaan