Sarita Michelsson on sairaanhoitaja (v.1997) ja valtiotieteen maisteri (v.2003), pääaineena sosiologia. Hänellä on ammatillisten aineiden opettajan pätevyys. Melba-koulutus v. 2008, joka on arviointiväline erilaisten psykososiaalisten vaativuustekijöiden arviointiin ja toimintavalmiuksien tarkasteluun. Ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan koulutus v. 2016. Saritalla on pitkä työkokemus ammatillisen kuntoutuksen parissa, sekä kokemusta päihde- ja riippuvuusongelmien hoidosta. Lyhytterapiakoulutus ja psykoterapeuttiset valmiudet v.2020.

Saritan toive on tehdä ratkaisukeskeistä, neuropsykiatrista valmentajan työtä nuorille ja aikuisille tai perheille. Erityisenä mielenkiinnon kohteena on tukea nuoria ja aikuisia onnistumaan opiskelussa / itsenäisessä, tavoitteellisessa työskentelyssä, sekä löytää toimivia tapoja vahvistaa toiminnanohjauksen taitoja, sosiaalisia vuorovaikutustaitoja,positiivista minäkuvaa ja vahvistaa itsetuntoa.