Firmitaksen tiimi koostuu lasten-, nuorten- ja aikuispsykiatrian kokeneista sairaanhoitajasta ja sosiaalityöntekijästä. Tiimiämme täydentävät kokeneet aikuis- ja lastenpsykiatrian alan psykologit, erityisluokan opettaja, sosionomit ja lähihoitajat sekä toimintaterapeutti.
Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lastenneurologian tohtori, erityistason perhepsykoterapeutti (varhaisen vuorovaikutuksen täydennyskoulutus), työnohjaaja
Psykiatrinen sairaanhoitaja, erityistason perhepsykoterapeutti, työnohjaaja
Laillistettu psykologi, erityistason psykodynaaminen yksilöpsykoterapeutti, auktorisoitu seksuaalineuvoja
Laillistettu psykologi, theraplay-terapeutti, erityistason psykodynaaminen lasten ja nuorten psykoterapeutti
Psykiatrinen sairaanhoitaja, erityistason perhepsykoterapeutti, EMDR-traumaterapeutti, ITP psykoterapeutti
Sosiaalityöntekijä, erityistason perhepsykoterapeutti, työnohjaaja
Sosionimi (ylempi AMK), erityistason perhepsykoterapeutti, työnohjaaja
Laillistettu psykologi, tutkija
Psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen terapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja
Kätilö-sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja
psykiatrinen sairaanhoitaja, neuropsykiatrinen valmentaja, ammatillinen opettaja
Laillistettu sosiaalityöntekijä, vaativan erityistason perhepsykoterapeutti
Erityisluokanopettaja
Erityistason perhepsykoterapeutti, Theraplay-terapeutti, sosiaalityöntekijä
Laillistettu psykologi, psykologian tohtori, kognitiivisanalyyttinen lyhytterapeutti
sosionomi AMK
Erityisluokanopettaja, yhteisöpedagogi
Sosionomi (AMK), ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Toimintaterapeutti
Laillistettu psykologi, erikoispsykologi, perhe- ja paripsykoterapeutti, traumaterapeutti
Sosionomi (AMK), ammatillinen opettaja, neuropsykiatrinen valmentaja
laillistettu psykologi, neuropsykiatrinen valmentaja, työnohjaaja
Perhepsykoterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja, työnohjaaja, sosiaaliohjaaja
sairaanhoitaja-kätilö, auktorisoitu seksuaalineuvoja, seksuaaliterapeutti
Avustava henkilö
lähihoitaja, logoterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja
laillistettu psykologi, lasten ja nuorten yksilöpsykoterapeutti
Avustava henkilö
Laillistettu psykologi, lasten ja nuorten psykodynaaminen yksilöpsykoterapeutti
Fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja AMK, seksuaalineuvoja, työnohjaaja, VIG ohjaaja
Psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja - lyhytterapeutti , seksuaalineuvoja
Sosionomi YAMK, työyhteisösovittelija, työnohjaaja, ammatillinen opettaja
lähihoitaja, VIG-ohjaaja, lasten ja nuorten erityisohjaaja
Sosionomi YAMK, nepsyvalmentaja, perheasioiden sovittelija
Psykoterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja
Varhaiskasvatuksen opettaja
Erityisopettaja
Fysioterapeutti, lyhytterapeutti
Psykiatrinen sairaanhoitaja
Lähihoitaja/ Hammashoitaja
lähihoitaja, neuropsykiatrinen valmentaja
Psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Sosionomi AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
sosionomi AMK, musiikkiterapeutti, opettaja