Virpi Läpinen on koulutukseltaan erityistason perhepsykoterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Hän on valmistunut Tampereella v. 1998. Erityinen kokemus Virpi Läpisellä on hoitosuhdetyöstä yksilö- ja perhetapaamisissa aikuispsykiatrian alalla, sekä kokemusta aikuispsykiatrisen kuntoutujien ryhmäkuntoutusprosesseista.

Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT)-koulutus v. 2008. Erityistason perheterapiakoulutuksen (v.2013) viitekehyksenä on voimavarakeskeinen perheterapia. IPT lyhytterapiakoulutus (interpersoonallinen terapiakoulutus) masennuksen hoidon tukena v. 2009. Debriefing työskentely Kaarinassa 2006-8. Huomaa Lapsi-työryhmän jäsen 2007 alkaen. PÄIMI (Päihde- ja mielenterveyspotilaan diagnosointi) työryhmässä vuosina 2006-13. Perheasiain sovittelijakoulutus 2020. Kokemusta päihdepsykiatriasta, erikoistumisvuosi Pitkäniemi-Projektissa 2007-8 sekä työskentely Kaivannon psykiatrisessa sairaalassa päihdeperheiden kuntoutusyksiköissä 2003-5.