Psykiatrian ja lastensuojelun kokemusta omaavat sairaanhoitajat, sosionomit, lähihoitajat, toimintaterapeutti tai neuropsykiatriset valmentajat ovat tarpeenmukaisesti käytettävissä lapsen tai nuoren tukena esimerkiksi käytös- tai mielialapulmien, yksinäisyyden tai sosiaalisten haasteiden vuoksi. Syrjäytymisvaarassa olevien nuorien keskustelutukena ammatillinen tukihenkilö voi kulkea mukana motivoimassa nuorta mielekkääseen tekemiseen tai auttamassa opiskelussa tai sosiaalisissa suhteissa.

Ammatillinen tukihenkilö voi myös tukea oman toiminnanohjauksen taitojen kehitystä ja itsenäistä tapaa toimia. Räätälöimme jaksoja myös itsenäistyvän nuoren tukemiseksi aikuisuuden kynnyksellä.