Ammatillinen työnohjaus on väline, jonka avulla työntekijät, tiimit ja työyhteisöt voivat kehittää ammatillista osaamistaan, saada välineitä jäsentääkseen/ymmärtääkseen paremmin tekemäänsä työtä ja löytää uusia ratkaisuja työhönsä. Työnohjaus on myös tärkeää työn psyykkisen kuormituksen vähentämiseksi ja työssä jaksamisen tueksi. Käytämme omassa työssämme säännöllistä työnohjausta, joka sovitaan jokaisen työn osalta erikseen. Tarjoamme työnohjausta työntekijöille, tiimeille ja työyhteisöille erityisesti terveydenhuollon, lastensuojelun, päivähoidon ja koulutoimen toimijoille.