Perheterapia on ammatillinen menetelmä, jolla voidaan tutkia, ymmärtää ja hoitaa yksittäisillä perheenjäsenillä tai perheensisäisessä vuorovaikutussysteemissä esiintyviä häiriöitä ja niiden vaikutusta perheeseen. Pyritään muutokseen, jotta ajankohtaiset vuorovaikutuksen rakenteet, jotka ylläpitävät ongelmaa, voisivat muuttua. Tavoitteena on perheen jo olemassaolevien voimavarojen selvittäminen, tukeminen ja vahvistaminen.

Perheterapia toteutetaan yksin tai työparityöskentelynä perheen kanssa. Perheterapiassa voidaan tavata perhettä eri kokoonpanoina tai keskittyä pariterapiaan. Tavoitteena on tunnistaa perheensisäisiä vuorovaikutuksen pulmia ja saada perhe toimimaan aiempaa paremmin, jotta yksilöt perheessä ja perhe kokonaisuutena voisivat paremmin.