Psykiatrinen tutkimus- ja diagnostiikkatyö onnistuu osana lastensuojelun perhetyötä, mikäli nämä arvioidaan tarpeelliseksi. Lasten- ja aikuispsykiatrian yksilöarviot (erikoislääkärin, psykologin, psykiatrisen sairaanhoitajan tai toimintaterapeutin arviot), sekä vuorovaikutussuhteen strukturoidut arviot (mm. MIM- ja WMCI-arviot), vuorovaikutussuhteen observointi arkitilanteissa ja vanhemmuuden moniammatillinen arviointi onnistuvat kokeneen työryhmän arvioimana. Tarvittaessa psykoterapiatarpeen arviot ja hoito.