Vuonna 2018 alkaen voimme tarjota ryhmämuotoista kuntoutusta alle kouluikäisille, alakouluikäiselle ja aikuisille. Kokeneet työparit vetävät ryhmiä, joista tarkemmat sisällöt annetaan tarjouksen mukana. Tarjolla on sosiaalisia taitoja vahvistava ryhmäkuntoutusta, tunnetaitoryhmä aggression ja negatiivisten tunteiden hallintaan, neuropsykiatrinen ryhmäkuntoutus, sekä neuropsykiatrisesti oireilevien lasten vanhemmille suunnattu koulutuksellinen kuntoutus/vertaisryhmä. Ryhmään on saatavilla toiveiden mukaisia alustuksia tai luentoja eri ammattiryhmiltä.
Pyydä tarjousta esimerkiksi kuntasi perheneuvolan tai lastensuojelun kautta.