Anu Aromäki-Stratos on laillistettu psykologi (v.1997) ja hän on väitellyt psykologian tohtoriksi Åbo Akademista (v. 2000) (aiheenaan Alcohol and crimes of violence: biochemical and personality aspect in sexual and non-sexual offenders). Työnohjaajakoulutus v. 2017. Hän on työskennellyt tutkijana Åbo Akademissa ja opiskelijahuollon esimiehenä Bovallius-ammattiopistossa. Anu Aromäki-Stratos on oikeuspsykiatrian tutkimusyksikön erikoistutkijana, toiminut mielialataidot-ryhmänvetäjänä ammattiopistolla, sekä antanut asiantuntijakonsultaatioita ja työnohjausta sekä luentokoulutusta.

Hänellä on mm. seuraavat lisäkoulutukset: työnohjaajakoulutus Brahea 2014-7, kognitiivisen psykoterapian perustaidot 2009-2010. Erityistä osaamista hoidon suunnitteluun liittyvien psykologisten tutkimusten alueella, sekä koulutusta mm. mielialahäiriöiden, kaltoinkohtelun tai traumatisoitumisen alueella. Anu valmistui kognitiivis-analyyttiseksi lyhytterapeutiksi v. 2023

Anu tarjoaa työnohjausta, tekee yksilötutkimuksia (oppimisvalmiustutkimukset, autismikirjon häiriön tutkimukset ados ja adi-r), lyhytterapiaa ja perhekuntoutusta, sekä tarjoaa ryhmämuotoisia kuntoutuksen palveluita tiimissä