Firmitaksen tiimi koostuu lasten-, nuorten- ja aikuispsykiatrian kokeneista sairaanhoitajasta ja sosiaalityöntekijästä. Tiimiämme täydentävät kokeneet aikuis- ja lastenpsykiatrian alan psykologit, erityisluokan opettaja, sosionomit ja lähihoitajat sekä toimintaterapeutti.
Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lastenneurologian tohtori, erityistason perhepsykoterapeutti (varhaisen vuorovaikutuksen täydennyskoulutus), työnohjaaja
Psykiatrinen sairaanhoitaja, erityistason perhepsykoterapeutti, työnohjaaja
Psykiatrinen sairaanhoitaja, erityistason perhepsykoterapeutti, työnohjaaja
Laillistettu psykologi, erityistason psykodynaaminen yksilöpsykoterapeutti, auktorisoitu seksuaalineuvoja
Laillistettu psykologi, theraplay-terapeutti, erityistason psykodynaaminen lasten ja nuorten psykoterapeutti
Psykiatrinen sairaanhoitaja, erityistason perhepsykoterapeutti, EMDR-traumaterapeutti, ITP psykoterapeutti
Sosiaalityöntekijä, erityistason perhepsykoterapeutti, työnohjaaja
Sosionimi (ylempi AMK), erityistason perhepsykoterapeutti, työnohjaaja
Laillistettu psykologi, tutkija
Psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen terapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja
Kätilö-sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja
psykiatrinen sairaanhoitaja, neuropsykiatrinen valmentaja, ammatillinen opettaja
Laillistettu sosiaalityöntekijä, vaativan erityistason perhepsykoterapeutti
Erityisluokanopettaja
Erityistason perhepsykoterapeutti, Theraplay-terapeutti, sosiaalityöntekijä
Laillistettu psykologi, psykologian tohtori
lastenohjaaja, sosionomiopiskelija
Sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen, neuropsykiatrinen valmentaja
Yhteisöpedagogi, lastentarhanopettaja, koulunkäynnin ohjaaja
Sosionomi (AMK), ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Toimintaterapeutti
Laillistettu psykologi, erikoispsykologi, perhe- ja paripsykoterapeutti, traumaterapeutti
Sosionomi (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja
laillistettu psykologi, neuropsykiatrinen valmentaja
Sosionomi (YAMK)
Neuropsykiatrinen valmentaja, perhepsykoterapeutti, sosiaaliohjaaja
sairaanhoitaja-kätilö, auktorisoitu seksuaalineuvoja
lähihoitaja, logoterapeutti
laillistettu psykologi, yksilöpsykoterapiakoulutettava
Avustava henkilö
Laillistettu psykologi, lasten ja nuorten psykodynaaminen yksilöpsykoterapeutti
Fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja AMK, seksuaalineuvoja, työnohjaaja, VIG ohjaaja
Sosionomi AMK, lastentarhanopettaja
Psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, seksuaalineuvoja
Sosionomi YAMK, työyhteisösovittelija, työnohjaaja
lähihoitaja, VIG-ohjaaja
Sosionomi YAMK, nepsyvalmentaja, perheasioiden sovittelija
Psykiatrinen sairaanhoitaja, perhepsykoterapeutti, nepsyvalmentaja