Työntekijät

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lastenneurologian tohtori, erityistason perhepsykoterapeutti (varhaisen vuorovaikutuksen täydennyskoulutus), työnohjaaja
Psykiatrinen sairaanhoitaja, erityistason perhepsykoterapeutti, työnohjaaja
Sosiaalityöntekijä, erityistason perhepsykoterapeutti, työnohjaaja
laillistettu psykologi, lasten ja nuorten yksilöpsykoterapeutti

Alihankintana työpanoksensa Firmitakselle antavat

Laillistettu psykologi, erityistason psykodynaaminen yksilöpsykoterapeutti, auktorisoitu seksuaalineuvoja
Laillistettu psykologi, theraplay-terapeutti, erityistason psykodynaaminen lasten ja nuorten psykoterapeutti
Psykiatrinen sairaanhoitaja, erityistason perhepsykoterapeutti, EMDR-traumaterapeutti, ITP psykoterapeutti
Sosionimi (ylempi AMK), erityistason perhepsykoterapeutti, työnohjaaja
Laillistettu psykologi, tutkija
Psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen terapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja
Kätilö-sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja
pari- ja perhepsykoterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja, neuropsykiatrinen valmentaja, ammatillinen opettaja
Laillistettu sosiaalityöntekijä, vaativan erityistason perhepsykoterapeutti
Erityistason perhepsykoterapeutti, Theraplay-terapeutti, sosiaalityöntekijä
Laillistettu psykologi, psykologian tohtori, kognitiivisanalyyttinen lyhytterapeutti
sosionomi AMK
Sosionomi (AMK), ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Toimintaterapeutti
Laillistettu psykologi, erikoispsykologi, perhe- ja paripsykoterapeutti, traumaterapeutti
Sosionomi (AMK), ammatillinen opettaja, neuropsykiatrinen valmentaja
laillistettu psykologi, neuropsykiatrinen valmentaja, työnohjaaja
Perhepsykoterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja, työnohjaaja, sosiaaliohjaaja
sairaanhoitaja-kätilö, auktorisoitu seksuaalineuvoja, seksuaaliterapeutti
lähihoitaja, logoterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja
Laillistettu psykologi, lasten ja nuorten psykodynaaminen yksilöpsykoterapeutti
Fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja AMK, seksuaalineuvoja, työnohjaaja, VIG ohjaaja
Psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja - lyhytterapeutti , seksuaalineuvoja
Sosionomi YAMK, työyhteisösovittelija, työnohjaaja, ammatillinen opettaja
lähihoitaja, VIG-ohjaaja, lasten ja nuorten erityisohjaaja
Sosionomi YAMK, nepsyvalmentaja, perheasioiden sovittelija
Psykoterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja
Fysioterapeutti, lyhytterapeutti
Psykiatrinen sairaanhoitaja
Lähihoitaja/ Hammashoitaja
lähihoitaja, neuropsykiatrinen valmentaja
Psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Sosionomi AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
sosionomi AMK, musiikkiterapeutti, opettaja
sosionomi AMK, neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti

Koulutus ja asiantuntijakonsultaatiot sekä tukitoiminta

Erityisluokanopettaja
Erityisluokanopettaja, yhteisöpedagogi
Varhaiskasvatuksen opettaja
Erityisopettaja

Avustavat työntekijät

Avustava henkilö
Avustava henkilö