Firmitaksen tiimi koostuu lasten-, nuorten- ja aikuispsykiatrian kokeneista sairaanhoitajasta ja sosiaalityöntekijästä. Tiimiämme täydentävät kokeneet aikuis- ja lastenpsykiatrian alan psykologit, erityisluokan opettaja, sosionomit ja lähihoitajat sekä toimintaterapeutti.
Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lastenneurologian tohtori, erityistason perhepsykoterapeutti, työnohjaaja
Psykiatrinen sairaanhoitaja, erityistason perhepsykoterapeutti, työnohjaaja
Psykiatrinen sairaanhoitaja, erityistason perhepsykoterapeutti, työnohjaaja
Laillistettu psykologi, erityistason psykodynaaminen yksilöpsykoterapeutti, auktorisoitu seksuaalineuvoja
Laillistettu psykologi, theraplay-terapeutti, erityistason psykodynaaminen lasten ja nuorten psykoterapeutti
Psykiatrinen sairaanhoitaja, erityistason perhepsykoterapeutti, EMDR-traumaterapeutti, ITP psykoterapeutti
Psykiatrinen sairaanhoitaja, erityistason psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapeutti
Sosiaalityöntekijä, erityistason perhepsykoterapeutti, työnohjaaja
Sosionimi (ylempi AMK), erityistason perhepsykoterapeutti, työnohjaaja
Laillistettu psykologi, tutkija
Psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen terapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja
Kätilö-sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja
psykiatrinen sairaanhoitaja, neuropsykiatrinen valmentaja, ammatillinen opettaja
Laillistettu sosiaalityöntekijä, vaativan erityistason perhepsykoterapeutti
Erityisluokanopettaja
Erityistason perhepsykoterapeutti, Theraplay-terapeutti, sosiaalityöntekijä
Laillistettu psykologi, psykologian tohtori
Sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen, neuropsykiatrinen valmentaja
Yhteisöpedagogi, lastentarhanopettaja, koulunkäynnin ohjaaja
Sosionomi (AMK), ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Toimintaterapeutti
Laillistettu psykologi, erikoispsykologi, perhe- ja paripsykoterapeutti, traumaterapeutti
Sosionomi (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja
laillistettu psykologi, neuropsykiatrinen valmentaja
Sosionomi (YAMK)
Neuropsykiatrinen valmentaja, perhepsykoterapeutti, sosiaaliohjaaja
sairaanhoitaja-kätilö, auktorisoitu seksuaalineuvoja
lähihoitaja, logoterapeutti
laillistettu psykologi, yksilöpsykoterapiakoulutettava
Laillistettu psykologi, aloitus syksyllä 2021
Avustava henkilö
Laillistettu psykologi, lasten ja nuorten psykodynaaminen yksilöpsykoterapeutti
Fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja AMK, seksuaalineuvoja, työnohjaaja, VIG ohjaaja