Johanna Pirinen on laillistettu psykologi (v. 2005) ja perhepsykoterapeutti ( v. 2008), EMDR I (v. 2010), EMDR Lapset ja nuoret lisäkoulutukset (v. 2013), traumafokusoidun kognitiivisen käyttäytymisterapian koulutus (v. 2015). Johannalla on pitkä työkokemus vsshp palveluksessa alkaen vuodesta 2005. Johannalla on kokemusta on lasten-, nuoriso- ja aikuispsykiatrialta. Johanna on toiminut psykologina myös Australian Queenslandissa lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa vuosina 2010-2011. Tällä hetkellä Johannan pääasiallinen työ keskittyy lasten ja nuorten ja heidän perheidensä parissa tehtävään vaativaan mielenterveys- ja lastensuojelutyöhön kaltoinkohtelun tunnistamisen, tutkimisen ja hoidon parissa.

Johanna on kouluttautumassa psykoterapian erikoispsykologiksi ja integratiiviseksi psykoterapian kouluttajaksi ja työnohjaajaksi, valmistuminen Jyväskylän yliopistosta kesäkuussa 2019.

Johanna tarjoaa perheterapiaa, lasten ja nuorten traumaterapiaa sekä monipuolisesti psykoterapian koulutus- ja työnohjauspalveluita perhe-, pari- ja yksilöterapeuteille sekä muillekin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työskentelevät terapeuttisissa hoitosuhteissa asiakkaiden kanssa. Johannan palveluihin kuuluvat myös lasten, nuorten ja aikuisten tunne-elämän arvioinnit, psykoterapia-arviot, perhetutkimukset sekä perhekuntoutuspalvelut osana moniammatillista tiimiä.