Laura Tulensalo on koulutukseltaan sosiaalityöntekijä (VTM, sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto) v. 1994. Lisäksi Laura Tulensalo on suorittanut erityistason perheterapiakoulutuksen lastensuojelun verkostoissa työskenteleville valmistuen perhepsykoterapeutiksi v. 2002. Hänellä on Lastensuojelutarpeen selvittämisen kouluttajakoulutus v. 2009. Hänellä on myös WMCI-menetelmäkoulutus v. 2013. Laura Tulensalolla on työkokemusta aikuissosiaalityöstä ja lastensuojelun sosiaalityöstä sekä avo- että sijaishuollossa. Lisäksi hän on työskennellyt kehittämis- ja asiantuntijatehtävässä lastensuojelussa ja Sosiaaliportin lastensuojelun avohuollon konsulttina v. 2008-2012. Lastenpsykiatrialta hänellä on työkokemusta akuuttilastenpsykiatrialta sekä osasto- että polikliinisesta hoidosta. Erityisosaamisen alueena hänellä on perheterapian lisäksi verkostotyöskentely, ja hän on ollut mukana kehittämässä jalkautuvaa, dialogista verkostotyötä lastenpsykiatrialla.

Laura Tulensalo valmistui voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi v 2015. Hän on kiinnostunut sekä yksilö- että ryhmätyönohjauksesta ja tarjoaa työnohjausta erilaisissa hoito- ja lastensuojelutehtävissä toimiville henkilöille ja työyhteisöille. Hänellä on lisäksi mahdollista toimia verkosto- ja perhekeskeisen työn kouluttajana.