Laura Hirvineva on psykiatrinen sairaanhoitaja AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja ammatillinen opettaja. Hän on valmistunut sairaanhoitajaksi v. 2008 ja ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi v.2012. Lisäksi Lauralla on lastensuojelun ja perhetyön erikoistumisopinnot (amk v.2013) ja psykoterapian perusopinnot käytynä. Laura on opiskellut myös kasvatustieteitä ja erityispedagogiikkaa avoimessa yliopistossa. Lauralla on Beardsleen perheinterventio- ja lapset puheeksi koulutukset v. 2011 sekä ART-ryhmänohjauskoulutus v.2016 sekä Mindfullness-ohjaajakoulutus v. 2018, ammatillisen opettajan pätevyys 2020. Lauralla on työkokemusta lasten- ja nuorten psykiatrisesta hoitotyöstä erikoissairaanhoidossa sekä kouluterveydenhuollossa, sekä lastensuojelun työkokemusta lastenkodissa.

Erityisen mielenkiinnon kohteina Lauralla on neuropsykiatrinen yksilö ja ryhmässä tehtävä työ, tunnesäätelyn ja sosiaalisten taitojen ryhmäkuntoutus ja perheiden kanssa tehtävä yhteistyö ja neuropsykiatrinen valmennus.

Ajankohtaista: Laura on pari- ja perhepsykoterapiakoulutuksessa