Laura Hirvineva on sairaanhoitaja AMK ja neuropsykiatrinen valmentaja. Hän on valmistunut sairaanhoitajaksi v. 2008 ja ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi v.2012. Lisäksi Lauralla on lastensuojelun ja perhetyön erikoistumisopinnot (amk v.2013) ja psykoterapian perusopinnot käytynä. Laura on opiskellut myös kasvatustieteitä ja erityispedagogiikkaa avoimessa yliopistossa. Lauralla on Beardsleen perheinterventio- ja lapset puheeksi koulutukset v. 2011 sekä ART-ryhmänohjauskoulutus v.2016. Lauralla on työkokemusta lasten- ja nuorten psykiatrisesta hoitotyöstä erikoissairaanhoidossa sekä kouluterveydenhuollossa, sekä lastensuojelun työkokemusta lastenkodissa.

Erityisen mielenkiinnon kohteina Lauralla on neuropsykiatrinen yksilö ja ryhmässä tehtävä työ, tunnesäätelyn ja sosiaalisten taitojen ryhmäkuntoutus ja perheiden kanssa tehtävä yhteistyö ja neuropsykiatrinen valmennus.

Ajankohtaista: Syksyllä 2017 on alkanut Mindfullness-ryhmänohjaajakoulutus jatkuu elokuuhun 2018 saakka