Henna Kranni on koulutukseltaan sosionomi (AMK) 2014, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja v. 2019. Hänellä on työkokemusta päiväkotityöstä lastentarhanopettajana ja -johtajana, ja työstä koulunkäynnin henkilökohtaisena - ja luokka-avustajana ja erityisryhmien sosiaaliohjaajana. Henna Kranni tekee mielellään neuropsykiatrista valmennusta lapsille, ammatillista tukihenkilötyötä tai perhekuntoutusta. Hänellä on mahdollisuus työskennellä hevosavusteisesti.

Tukihenkilökurssi v. 2006, Sosionomi (AMK) v. 2014, koulutus motoristen, sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen tukemiseksi (SDM-harjoitusohjelman peruskurssi, v.2015 (Sherborne Developmental Movement), neuropsykiatrinen valmentaja v. 2019