Henna Heino on koulutukseltaan sosionomi (AMK) 2014, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja v. 2019 ja ammatillinen opettaja 2022. Hänellä on työkokemusta päiväkotityöstä lastentarhanopettajana ja -johtajana, ja työstä koulunkäynnin henkilökohtaisena - ja luokka-avustajana ja erityisryhmien sosiaaliohjaajana. Henna tekee mielellään neuropsykiatrista valmennusta lapsille, ammatillista tukihenkilötyötä tai perhekuntoutusta. Hänellä on mahdollisuus työskennellä hevosavusteisesti.

Tukihenkilökurssi v. 2006, Sosionomi (AMK) v. 2014, koulutus motoristen, sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen tukemiseksi (SDM-harjoitusohjelman peruskurssi, v.2015 (Sherborne Developmental Movement), neuropsykiatrinen valmentaja v. 2019. Ajankohtaisesti 2023 keväällä menossa Lapset puheeksi-koulutus