Maria Tiira on laillistettu psykologi (v. 2008). Hänellä on pitkä kokemus psykologin työstä lastenpsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Hän on toiminut myös koulu- ja neuvolapsykologina tehden lasten ja nuorten psykologisia tutkimuksia vastaten kehitystasoon, oppimisvaikeuksiin ja kouluvalmiuteen liittyviin kysymyksiin sekä esiopetusikäisten kouluvalmiustutkimuksia. Maria Tiiran erityisosaamista onkin lasten ja nuorten yksilöpsykologiset tutkimukset, joista hänellä on paljon kokemusta ja myös täydennyskoulutusta (mm. Rorschach-menetelmäkoulutus). Maria on kokenut myös terapeuttisessa työskentelyssä eri-ikäisten kanssa. Hän on kiinnostunut mentalisaatioon perustuvasta työotteesta. Hänellä on käytynä koulutus perhekeskeisestä työskentelystä (MBT-F).

Ajankohtaisesti Maria on psykodynaamisen lasten- ja nuorten psykoterapiakoulutuksen loppuvaiheessa. Tulossa koulutus mentalisaatiopohjaiseen hoitoon lapsille (MBT-C).