Miia Mämmelä on erityisluokanopettaja (v. 1998). Hänellä on pitkä työkokemus erityisopetuksen eri osa-alueilta. Miian ominta osaamisen aluetta ovat oppimisvaikeudet ja syyt niiden takana, opetuksen järjestäminen erityistilanteissa sekä sosioemotionaalisesti haastavien oppilaiden opettaminen. Hän on työssään osallistunut palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja käytännön toteuttamiseen.

Miia on erityisen kiinnostunut kiintymyssuhteissa olevien pulmien sekä traumakokemusten vaikutuksesta lapsen käyttäytymiseen ja oppimiseen. Erityisesti osaaminen kohdistuu psyykkisesti huonovointisten, neuropsykiatrisesti oireilevien sekä traumatisoituneiden lasten tuen tarpeisiin sekä tarpeita vastaavan kuntouttavan opetuksen järjestämiseen. Oppilaiden tarpeiden ymmärtämistä on auttanut perehtyminen kiintymyssuhteisiin liittyvien haasteiden sekä traumakokemusten vaikutuksiin koulunkäynnin ja oppimisen haasteissa.

Opetustyön lisäksi Miia on kiinnostunut tekemään konsultoivaa työtä ammattilaisten kanssa ja ohjaavaa työtä koulunkäyntiin liittyen