045-1371811

Jonna Maunu on lääketieteen tohtori (lastenneurologia) ja lastenpsykiatrian erikoislääkäri. Hän on valmistunut lääkäriksi Turussa v. 1998, lastenpsykiatrian erikoislääkäritutkinto v. 2013. Tutkimustyön aihe 2001-2010 pienipainoisten keskosten neurologisesta kehityksestä ja vaurioherkistä aivoista (TYKS Pipari-tutkimus, josta väitöskirja ”Pienipainoisen keskosen vaurioherkät aivot- löydöksiä Pipari-tutkimuksesta”). Jonna Maunu on valmistunut v. 2013 erityistason perhepsykoterapeutiksi, koulutuksen viitekehyksenä voimavarakeskeinen perheterapia. Vuonna 2022 varhaisen vuorovaikutuksen täydennyskoulutus perhepsykoterapeuteille. Lastensuojelun ja psykiatrian rajapintatyöskentely-koulutus (Resme) 2014. Dialogicin voimavarakeskeisen viitekehyksen työnohjaajakoulutus 2015-2017. VIG-perustason koulutus 1/2019 (videoreflektiivisen menetelmä vuorovaikutuksen ohjaukseen ja ihmisten välisen vuorovaikutussuhteiden vahvistamiseen)

Erityisen mielenkiinnon kohteina psykiatrinen kriisityö, neuropsykiatria (ADHD, autisminkirjon häiriöt, Tourette), tunne-elämän vaikeudet ja koulun/päiväkodin/lastensuojelun/oikeuden kanssa tehtävä yhteistyö, sekä perheterapian varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiahoidot. Koko yrityksen kautta olemme kiinnostuneita kehittämään/tekemään laadukasta vanhemmuuden arviointia sekä psykiatrista, moniammatillista yhteistyötä lastensuojelun kanssa perhekuntoutuksen saralla.

Syksyllä 2022 alkaa ADOS-2 autismihäiriön diagnostinen koulutus.