Päivi Vahela on valmistunut sosionomiksi AMK 2003 ja YAMK 2011. Hän on neuropsykiatrinen valmentaja (2007), sekä käynyt uusperheneuvojakoulutuksen v.2015 ja perheasiain sovittelijakoulutuksen v. 2017. Päivillä on kokemusta kriisi ja traumatyöstä. Hän on toiminut koulukuraattorina ja sosiaalityöntekijän tehtävissä., sekä nuorten työllistymistä tukevassa hankkeessa.

PäIviä kiinnostaa perhetyö, perhekuntoutus, sekä perheasioiden sovittelutyö. Hän on kiinnostunut myös ammatillisen tukihenkilön työstä, sekä tapaamisten tukemisesta.

Päivi Vahela on ajankohtaisesti opiskelemassa ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi. Opinnot Tampereen kesäyliopistossa.