Hanna Vikströmillä on pitkä työura varhaiskasvatuksessa. Hän on valmistunut lähihoitajaksi, ja vuonna 2015 sosionomiksi (amk). Hän on työskennellyt pienten lasten vastaanottokodissa perheiden kanssa, sekä KTO:lla erityisperhetyöntekijänä. Hannalle on tuttua autistminkirjon häiriön oirekuva. Hän on tehnyt nepsyvalmennuksia ja laitosmuotoista perhekuntoutusta sekä aikuissosiaalityötä urallaan. Hannalla on myös pitkä työkokemus lastensuojelun alalta sosiaaliohjaajan työstä ja perheohjaajan työstä.

Hanna on valmistunut ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi sekä opiskellut psykofyysistä terapiaa. Hänellä on dialektisen käyttäytymisterapian opintoja, MIM-arviointikoulutus, sekä lapset puheeksi-koulutus. Ajankohtaisesti Hannalla on menossa psykoterapiakoulutus (KKT).

Hanna on kiinnostunut työskentelystä perheiden kanssa perhetyön, perhekuntoutuksen ja vanhemmuuden arvioinnin osalta, sekä tuetuista ja valvotuista tapaamisisista.