Päivi Kaijanen on laillistettu psykologi (v.2003). Hänellä on pitkä työkokemus koulu- ja neuvolapsykologin työstä. Päivi Kaijanen on myös toiminut yksityissektorilla lastensuojelun kanssa tehden perheen kokonaistilanteiden arviointeja ja perhekuntoutustyötä sekä sairaanhoitopiirissä lastenpsykiatrian poliklinikan psykologin töitä. Hänen erityisosaamisensa kohdistuu lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutussuhteen hoitoon ja arviointiin ja hän on valmistunut Theraplay-terapeutiksi v. 2015. Bayley-III koulutus v. 2008. Debriefing-ohjaajakoulutus v. 2010. WMCI-menetelmäkoulutus v. 2012. Perhetutkimuskoulutus, MBT-F (mentalisaatiokoulutus) ja MIM- ja WMCI-vuorovaikutusmenetelmä-koulutukset v. 2013. TutkimustyökokemustaPäivi Kaijasella on muun muassa varhaisen kielen kehityksen ja dysleksian alueella.

Ajankohtaisesti Päivi Kaijanen on lasten ja nuorten psykodynaamisessa yksilöpsykoterapiakoulutuksessa.