Tarjoamamme perhetyö on pääosin perheen kotona tapahtuvaa työtä psykiatrisen ammattitaidon viitekehyksellä. Perhetyö voi sisältää keskustelua tai toiminnallista arjen tukemista. Vanhempien kasvatusta voidaan tukea, vanhemmuutta vahvistaa ja arvioida. Perhetyö voi tukea sosiaalitoimen lastensuojelun avohuollon ehkäisevää tukitoimintaa, tai olla hoitavaa ja korjaavaa lastensuojelun kanssa yhteistyössä tehtävää työtä. Perhetyössä keskeistä on lapsen edun turvaaminen ja huomioiminen. Työ voi olla akuuttia kriisitilanteen tukemista, riskien tunnistamisen jälkeistä uusien ongelmien ehkäisemiseksi tehtävää työtä tai syntyneen tilanteen korjaamiseksi tehtävää työtä. Perhetyö voi joskus olla lyhyt, prosessinomainen jakso perheen tukena. Toisinaan tarvitaan pitkäjänteisempää työskentelyä esim. vuorovaikutussuhteiden muutoksen aikaansaamiseksi tai esim. jotta lapsi voisi asua kotonaan. Jokaisessa perhetyön tapauksessa onnistumisen edellytyksenä on perheen kanssa luottamus ja yhteistyö, sekä perheen sitoutuminen annettavaan hoitoon.