Lapsen ja vanhemman tapaaminen tai vaihto vanhemmalta toteutetaan toisinaan perustellusta syystä valvottuna tai tuettuna. Toiminnalla huolehditaan lapsen turvallisuudesta tapaamisen aikana ja vahvistetaan lapsen oikeutta tavata vanhempaansa.
Valvotuissa vaihdoissa huolehditaan siitä, että lapsi siirtyy turvallisesti vanhemmalta toiselle. Vaihto voidaan järjestää tapaamispaikassa myös siten, että vanhemmat eivät kohtaa toisiaan. Tuetuissa tapaamisissa valvoja on käytettävissä tapaamisen ajan. Työntekijä tukee lasta ja vanhempaa tarpeen mukaan ja seuraa tapaamisen kulkua. Tuettu tapaaminen voi toteutua joustavasti erilaisissa tapaamisen paikoissa. Valvotuissa tapaamisissa on mukana työpari, josta vähintään toinen työntekijä on tapaamisen ajan näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja vanhempaan.