Leena Jaakkola on laillistettu psykologi, erityistason psykodynaaminen yksilöpsykoterapeutti ja auktorisoitu seksuaalineuvoja. Hän on työskennellyt pitkään aikuispsykiatrisessa avohoidossa, ja on nykyään päätoiminen yrittäjä kuntoutuspsykoterapian alalla. Lisäksi hänellä on kokemusta psykiatrisessa vankisairaalassa työskentelystä. Hänen ydinosaamistaan ovat psyykkisesti sairastuneiden aikuisten arviointi ja hoito sekä diagnostiikan tarkentamiseen, työkykyyn ja hoidon suunnitteluun sekä vanhemmuuden arviointiin liittyvät aikuisten psykologiset tutkimukset. Hänellä on lisäksi erityistä hoidollista osaamista sekä psyykkisen traumatisoitumisen että seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden alueilla.

Leena Jaakkolalla on mm. seuraavat lisäkoulutukset: EMDR-terapeutti (taso II), interpersoonallinen terapiakoulutus (IPT) ja Rorschach Comprehensive System (RCS).
Leena Jaakkola tarjoaa työnohjausta psykologeille kliinisiin psykologisiin tutkimuksiin liittyen.