Leena Jaakkola on laillistettu psykologi (v. 2005), auktorisoitu seksuaalineuvoja (v. 2012) ja erityistason psykodynaaminen yksilöpsykoterapeutti (koulutuksessa). Hän on työskennellyt pääosin aikuispsykiatrisessa avohoidossa. Lisäksi hänellä on kokemusta psykiatrisessa vankisairaalassa ja terveyskeskuksessa työskentelystä. Hänen ydinosaamistaan ovat psyykkisesti sairastuneiden aikuisten arviointi ja hoito sekä diagnostiikan tarkentamiseen, työkykyyn ja hoidon suunnitteluun liittyvät psykologiset tutkimukset. Hänellä on lisäksi erityistä hoidollista osaamista sekä psyykkisen traumatisoitumisen että seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden alueilla. Hän myös luennoi edellä mainituista teemoista.

Leena Jaakkolalla on mm. seuraavat lisäkoulutukset: EMDR-terapeutti v. 2012 (taso II), interpersoonallinen terapiakoulutus (IPT) masennuksen hoidon tueksi v. 2009 ja Rorschach Comprehensive System (RCS) koulutus v. 2006.

Leena Jaakkola tarjoaa työnohjausta psykologeille kliinisiin psykologisiin tutkimuksiin liittyen.